АПТРАНЫҤ ТӰБИНЕҤ. Сурайа Сартакова (2022)

Сартакова Сурайа Михайловна

Аптраныҥ тӱбинеҥ. Поэмы, рассказы, стихи. — Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу», 2022. — 240 с.

 

Ады јарлу алтай бичиичи Сурайа Сартакованыҥ бу бичигинде эске алыныштар, куучындар, поэмалар, кокурлар, балдарга учурлалган ӱлгерлер кирген.