ЈААН ТЕЛЕКЕЙГЕ ЈОЛ (том III). АРАЖАН АДАРОВ (2023)

Адаров Аржан Ойынчинович
(1932-2005 јј.)

Јаан телекейге јол. Повесть. — Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу», 2023. — 376 с.

Алтай Республиканыҥ Эл бичиичизи Аржан Адаровтыҥ чӱмдегениниҥ толо јуунтызыныҥ III томына «Јаан телекейге јол» деп повесть кирген. Ондо ӱч нӧкӧрдиҥ, Аржан Адаровтыҥ, Лазарь Кокышевтиҥ ле Эркемен Палкинниҥ, Москвада ӱренгени, литератураныҥ јаан јолына баштапкы алтамдары керегинде айдылат.