ЭЛЕС ЈӰРӰМНИҤ ЧАЛУЗЫ. Јергелей Маскина (2020)

Маскина Јергелей Яковлевна

Элес јӱрӱмниҥ чалузы /Сияние мимолетной жизни/. Повести и рассказы. — Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу», 2020. — 396 с.

 

Бу бичикке Ӱергелей Маскинаныҥ 1975 јылдаҥ бери јарлалган чӱмдемелдери кирген: «Айна» ла «Ак чечектер» деп эки повези, куучындары, јурамалдары, шӱӱлте-санаалары, база јаҥыс иш бӱдӱрген, јаҥыс јӱрӱм јӱрген бичиичи јерлештериниҥ, кычыраачылардыҥ шӱӱлтелери, билимчилердиҥ шиҥжӱ иштери.

Бичиичиниҥ чӱмдеген иштериниҥ сурактары элбек: ӱйелер ортодо јаҥжыгулар, билениҥ сурактары, јаҥыскан ӱй кижиниҥ ич телекейи ле јӱрӱми, айыл-јӱрттыҥ учуры, ар-бӱткенниҥ ле кижиниҥ ӱргӱлјикке колбулары.