Алтын Туу — балдарга.

Алтын Туу балдарга  Евгений Веселовскийдиҥ «Су-кадыктыҥ јолыла Кукарачала кожо» деп јилбилӱ солун бичигин чыгарып, оныҥ таныштырузын ӧткӱрди.

Бичикти баштап тарый колго алганда, бистиҥ алдыста тургуза ла «Кукарача ол та не, эмезе кем?» «Нениҥ учун бичик онойдо адалган?», «Бу не керегинде бичик» деп сурак тура берет. Бичикти кычырып ла баштаза, баштапкы ла jолдыктардаҥ оныҥ ончо јажыттары биске  ачыла берер.

Презентацияга јуулган улусты издательствоныҥ директоры Т.Н. Туденева, бичикти алтай тилге кӧчӱрген Г.Е. Ядогаева, балдардыҥ республикан библиотеказыныҥ башкараачызы А.Е. Белекова, бичиктиҥ авторы Е.Д. Веселовский уткудылар.